Metanan

Su mishon ta krea konsientisashon pa ku demensia, redusí mas tantu posibel tabú, hasi demensia un asuntu di nos tur i move nos gobièrnu awe mas ku nunka pa nan hasi demensia un prioridat importante komo parti di salubridat públiko pa nos isla Bonaire.

E fundashon lo deseá ku personanan ku ta biba ku demensia i nan kuidadó por dialogá i tin partisipashon ora ta toka e kuido nesesario i korekto pero tambe e sosten pa nan.

E fundashon su meta final ta pa mehorá kalidat di bida di esun ku mester di kuido na Bonaire, pa vigilá ku ta brinda kalidat di kuido pa esnan ku mester di dje, nan famia i tur esnan konserní . Prioridat ta keda e atenshon nesesario pa e kuidadó, mantelzorgers, famianan i nan serkania direkto.

Pa e fundashon por sirbi su meta , tin un direktiva di 7 boluntario, un médiko di kas inkluí,  komo miembro di direktiva ku ta un rekomendashon di ADI.  Direktiva ta konta ku sosten di un kuerpo di boluntario pa por ehekutá su programa anual, ku sosten di donashon di nos sektor privá di Bonaire.