Aktividatnan na kaminda

JAARPROGRAMMA  2022   FUNDASHON ALZHEIMER BONAIRE

JANUARI:

Zaterdag 8 januari:

Start project “Actieonderzoek naar ondersteuning van persoonsgerichte dementiezorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden”  onder leiding van Project Caribbean t.b.v. FAB  voor Consortium ZonMw .

Zaterdag  15 jauuari

19.30 ‘Masha danki Party’  voor vrijwilligers en prijsuitreiking aan 3 vrijwilligers die uitmuntten in 2021, te Cuba Compagnie Bar & Restaurant.

Zaterdag 29 januari: 

10.30 eerste Hòfi Alzheimer in 2022 te Eddy’s Restaurant voor de families van de personen die met dementie leven, met het onderwerp “ Nos eksperensia durante e pandemia COVID-19 i kiko awor” met gastspreker  dokter Giovanni J. M. Frans. (Uitgesteld ivm coronamaatregelen)

FEBRUARI:

Zaterdag 12 februari:

19.30 voorstelling van de film “WEI” een documentaire van Ruud Lenssen, in de conferentiezaal  Piet Mondriaan te Courtyard by Marriott Resort, speciaal voor de personen die niet in staat waren om het in  2021 te zien. “Tentatief”( Uitgesteld i.v.m coronamaatregelen)

Vrijdag 18 februari:

19.00 in de conferentiezaal van Captain Don’s Habitat, informatieavond door dokter Marieke Klink- Beukers,  met aandacht voor Hospice Flamboyan, met als thema “Pallatieve zorg bij dementie” . (Uitgesteld i.v.m. coronamaatregelen)

MAART:

Vrijdag 11 maart:

19.00 in de conferentiezaal van Captain Don’s Habitat, informatieavond door mw Patricia Hassell van het Meldpunt huiselijk geweld waar meldingen kunnen worden gedaan omtrent mensen in de beginnende fase dementie die (verbaal) agressief verdrag vertonen tegen hun partners.( Uitgesteld op verzoek van mw Hassell)

Dinsdag 22 maart:

Voorjaar traject online scholingsprogramma in de Veder Methode, georganiseerd door Theater Veder voor 6 deelnemers van Bonaire, voorgesteld en geauspicieerd door FAB in het kader van hun programma om onze zorgprofessionals  op Bonaire nog professioneler te vormen. (Done)

Zaterdag 26 maart:

19.30 Voorstelling van de film “ WEI” een documentaire van Ruud Lenssen, in de conferentiezaal Piet Mondriaan te Courtyard by Marriott Resort, speciaal voor de personen die niet in staat waren om het in 2021 te zien. (Done)

APRIL:

Vrjdag 8 april:

19.00 In de conferentiezaal van Captain’s Don Habitat, informatieavond door mw Patricia Hassell van het Meldpunt huiselijk geweld waar meldingen kunnen worden gedaan omtrent mensen in de beginnende fase dementie die (verbaal) agresief verdrag vertonen tegen hun partners. ( Uitgesteld op verzoek van mw Hassell)  

Dinsdag 12 april :

Vervolg voorjaar traject online scholingsprogramma in de Veder Methode voor de zes deelnemers van Bonaire verzorgd door mw Marit Eijbergen Speler en Trainer van Theater Veder. ( Done)

Vrijdag 22 april :

19.00 In de conferentiezaal van Captain’s Don Habitat informatieavond door specialisten ouderengeneeskunde dr. Tessa Nooij en dr. Anna de Bruin met aandacht voor Hospice Flamboyan, met als thema “ Pallatieve zorg bij dementie” ( Done)

MEI:

Zaterdag 14 mei:

Van 10.00 tot 12.00 uur in de zaal van Fundashon Mariadal Academy , zal specialist in ouderengeneeskunde, dokter Nienke A.A. Smits en collega Remo Kock , een vervolgworkshop houden met als thema “ Seksualiteit en intimiteit bij dementie” deel 2: wat maken we zelf mee.. waar lopen we tegen aan en hoe gaan we hier mee om op onze eilanden “voor mantelzorgers, verplegers, ziekenverzorgers en een aparte sessievoor huisartsen, na een geslaagdeworkshop in september 2021. ( Uitgesteld op verzoek van de deelnemers tot september 2022)

Dinsdag 17 mei :

Op uitnodiging van Fundashon BIATA ( Bonaire International Art & talent Academy) een workshop Alzheimer aan de deelnemers Miss Teen Bonaire 2022 bij Plaza Resort Bonaire van 18.00 tot 20.30 uur met als thema “ Alzheimer no ta diskrimina” verzorgd door bestuursleden Henna ,Adrienn en Evert en vrijwilliger Rocio van Fundashon Alzheimer Bonaire . ( Done)

Vrijdag 20 mei:

Om 19.00 uur te Captain Don’s Habitat konferentiezaal,  informatieavond onder leiding van de huisarts  dr. Marian Voesten met het onderwerp ‘ Wat is kwetsbaar en kwetsbare ouderen” ( Uitgesteld op verzoek van FAB bestuur)

Maandag 23 mei:

Afronding voorjaar traject online scholingsprogramma in de Veder Methode voor de zes deelnemers van Bonaire verzorgd door mw. Marit Eijbergen , Speler en trainer van Theater veder

JUNI:

Vrijdag 3 juni:

Tijdens de Miss Teen Press 2022 verkiezing vrijdagavond georganiseerd door de Bonaire International Art & Talent Academy (BIATA) als onderdeel van de Miss Teen Bonaire 2022 is vice-voorzitter van FAB mw Henna Winklaar uitgenodigd om een presentatie te doen over de ziekte Alzheimer.

Donderdag 9 tot zaterdag 11 juni:

Virtuele deelname aan de London 2022 “35ste Global Conference of Alzheimer’s Disease International te Londen , Engeland, New horizons in dementia: Building Hope ! 

Zaterdag 18 di juni:

Om  13.00 uur onze jaarlijkse activiteit om geld in te zamelen,  de bekende “Bon Kuné di FAB’ te Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas onder leiding van mevr. Adrienne de Jongh. (Uitgesteld aangezien mw de Jongh niet beschikbaar is en wordt gehouden op zaterdag 3 september maar dan onder leiding van  mw Lizaima Albertus)

Zaterdag 25 juni:

Op uitnodiging van kerkgenootschap Iglesia Universal zal vice-voorzitter mw Henna Winklaar van 16.00 tot 18.00 uur bij hun op bezoek om een presentatie te geven met als thema “ Ken dementie, ken de ziekte van Alzheimer”

Om 10.30 uur FAB’s eerste Hofi Alzheimer voor 2022 te Eddy’s Restaurant voor verwanten van personen die met dementie leven en hun verzorgers met als thema ” Balor di moveshon pa persona ku ta biba ku demensia i su kuidadó  “. 

JULI:

Vakantiemaand voor bestuursleden en vrijwilligers van FAB

AUGUSTUS:

Vrijdag en zaterdag 12 en 13 augustus:

Afhankeljk van de ontwikkeling van de pandemie, tentatief gepland, een simposium georganiseerd door FAB met als gastspreker uit Nederland Prof. dr Jos Schols met als thema “ Beleving gerichte Zorg” voor mantelzorgers en beroepsverzorgers te Bonaire gecombineerd met een “ ouderencongres”.

Zaterdag 27 augustus:

10.30 Tweede Hofi Alzheimer voor 2022 te Eddy’s Restaurant voor de families van de personen die met dementie leven, met het onderwerp “ Nos eksperensia durante pandemia COVID-19 i kiko awor” met gastspreker dokter Giovanni J. M. Frans

SEPTEMBER:

Woensdag  21 september:

Een speciale programma in de Internationale Alzheimer maand,  ook voor de Wereld Alzheimerdag  op woensdag 21 september, die in de maand  juni 2022  zal worden voorbereid.

Donderdag 22 september:

Najaar traject online scholingsprogramma in de Veder Methode, georganiseerd door Theater Veder voor zes deelnemers van Bonaire, voorgesteld en geauspicieerd door FAB  in het kader van hun programma om onze zorgprofessionals op Bonaire nog professioneler te vormen.

OKTOBER:

Dinsdag 11 oktober:

Vervolg najaar traject online scholingsprogramma in de Veder Methode voor de zes deelnemers van Bonaire verzorgd door mw. Marit Eijbergen Speler en Trainer van Theater Veder.

Vrijdag 21 oktober:

 Om 19.00 uur te Captain Don’s  Habitat conferentiezaal, een informatieavond onder leiding van notarieel jurist mr. Roderick Groenman met het thema “ Levenstestament, wilsbekwaamheid en volmacht” .

NOVEMBER:

Donderdag 10 di November:

Viering van de Mantelzorgdag tezamen met het Openbaar Lichaam Bonaire en Stichting Mantelzorg Bonaire speciaal voor de doelgroep van FAB .

Vrijdag 18 di november :

Om 19.00 uur te Captain Don’s Habitat konferentiezaal, een informatieavond onder de leiding van de neuropsycholoog drs. Rodney Stewart, met als titel “ Diagnostisashon di demensia” .

Dinsdag 22 november:

Afronding najaar traject online scholingsprogramma in de Veder Methode voor de zes deelnemers van Bonaire verzorgd door mw Marit Eijbergen, Speler en Trainer van Theater Veder.

DECEMBER:

Zaterdag 10 di december:

 Om 19.30 uur zal FAB een Kerstdiner organiseren voor de bestuursleden om de aktiviteiten van 2022 af te sluiten, plaats en tijd zullen later worden bepaald.