Komende aktiviteiten 2024

JAARPROGRAMMA 2024 FUNDASHON ALZHEIMER BONAIRE

 

Vrijdag 15 maart:

Van 9.00 tot 13.00 uur neemt het bestuur van FAB ook dit jaar deel als  NGO aan BON Doet 2024, met een klus bij Kas Karko voor de bezoekers met dementie die de kans krijgen hun zang talenten te laten zien met behulp van vrijwilligers. Tien vrijwilligers van de Politieke Partij M21 hebben zich aangeboden bij FAB om bij de uitvoering bij te staan. De coördinator voor de klus is mw. Henna Winklaar tevens vice-voorzitter van het bestuur

 

Zaterdag 16 maart:
Van 9.00 tot 13.00 uur neemt het bestuur van FAB ook dit jaar deel als NGO aan BON Doet 2024, met een klus bij Kas Karko voor de bezoekers met dementie die de kans krijgen hun zang talenten te laten zien met behulp van vrijwilligers. Tien vrijwilligers van de Politieke Partij M21 hebben zich aangeboden bij FAB om bij de uitvoering bij te staan. De coördinator voor de klus is mw. Henna Winklaar tevens vice-voorzitter van het bestuur.

 

Vrijdag 22 maart:

Het organiseren van een informatie avond met het thema “ Nooit te vroeg, nooit te laat. Verminder het risico nu! De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnose- en behandelingsprotocollen bij het ontwikkelen van dementieaandoeningen,” met als gastspreker uit Curaçao drs. Martha Atienzo, neuropsycholoog, om 19.00 uur bij Fundashon Antriol Avanti Sala yuf yet Provance te Parke Chiku Goeloe .

 

Zaterdag 30 maart:

De eerste Hofi Alzheimer voor 2024 in maart te Eddy’s restaurant om 9.00 uur, voor families van de personen die met dementie leven maar ook andere geinteresseerden, met het onderwerp ”Dementie wat nu, Demensia kiko awor” met gastspreker dokter Tessa Nooij, specialist ouderengeneeskunde.
*** Uitgesteld ***

 

APRIL:

Dit jaar organiseert Alzheimer’s Disease International van 24 t/m 26 april 2024 The 36th Global Conference of Alzheimer’s Disease International (ADI) in Krakow, Polen Het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire is voornemens om virtueel deel te nemen aan deze Conferentie. Uit ervaring weten wij dat het zeer leerzaam en vruchtbaar kan zijn maar vanwege de hoge kosten en gelimiteerde fondsen kiest het bestuur voor een virtuele deelname.

Deelname voor het eerst voor Bonaire aan Dementiemonitor Mantelzorg 2024  in samenwerking met Alzheimer Nederland en NIVEL “ kennis voor betere zorg” NL , dit jaar zal FAB tussen medio april en eind juni 2024 een aantal van  50 mantelzorgers de Dementiemonitor laten invullen zodat Alzheimer Nederland en NIVEL een rapport voor Bonaire kunnen laten opstellen als onderdeel van het project  voor 2024.

 

MEI:

 

Voorjaar 2024: Verder uitrollen van het project DEDICATED ABC-eilanden geĭnitieerd op Bonaire in de maand juni/ augustus 2023 met de online training DEDICATED Ambassadeurs, gevolgd in november met de training voor de trainers, met fysieke aanwezigheid van de DEDICATED Team uit Nederland. Aruba en Curacao bepalen zelf wanneer dit project gedurende het jaar 2024 verder zal worden uitgerold.

Voorjaar 2024: Introductie van het project Sociale Benadering Dementie, onder leiding van mw Anne-Mei The; initiatiefnemer-eigenaar van Tao of Care, in samenwerking met partners uit Aruba en onze lokale Overheid, ministerie VWS en ketenpartners op Bonaire. Doel is om de zorgmedewerkers op Bonaire vanuit de Tao of Care te scholen om op deze manier te gaan werken.

Het organiseren van een informatie-avond met neuroloog dr. Richard Beuker met als thema “ We kunnen de gezondheid van onze hersenen optimaliseren. Controleer je hersenen.” Het belangrijkste orgaan in mijn lichaam zijn mijn hersenen ! Hoe gezond zijn mijn hersenen ? Hoe verminder ik het risico om vanaf nu dementie te ontwikkelen? In de conferentie zaal bij Captain Don’s Habitat

 

JUNI:

 

Zaterdag 15 juni:

Dit jaar staat de jaarlijkse fondsenwerving’s activiteit, de bekende “Bon Kuné di FAB” weer voor de zaterdag voor vaderdag op het programma om geld in te zamelen, bij Kas Sindikal AFBW te Kaya Korona, onder leiding van mw. Lizaima Albertus.

 

JULI:

 

Vakantiemaand FAB bestuur en vrijwilligers

 

Voorbereidingen treffen voor statutenwijziging van FAB opgericht in 2011 welke hedendaags niet Corporate Governance compliance is , te wijzigen naar Raad van Toezicht model de voorzitter zal de voortouw nemen in consultatie met deskundigen/notaris met als streefdatum voor eind van jaar 2024.

 

AUGUSTUS:

 

Najaar 2024: Introductie van de Zeg JA bij dementie, methode “Meer zorgplezier door echt contact”, in samenwerking met partners op Aruba waaronder Cas Marie, onder leiding van mw. Hanneke van de Pol en mw. Freya Flach uit Nederand, voor het verzorgen van een training voor zorgprofessionals en mantelzorgers.

 

SEPTEMBER:

 

September Wereld Alzheimer Maand en 21 september Wereld Alzheimer Dag zoals gewoonlijk een intensief en speciaal programma voor de maand met bewustwording’s activiteiten en andere die in augustus gepresenteerd worden, na kennisname van het thema van het jaar, door Alzheimer’s Disease International vastgesteld.

 

OKTOBER:

 

Presentatie van een verkorte versie van de documentaire “ Human Forever” een zorgvernieuwer Teun Toebes (24) in  Piet Mondriaan zaal van Courtyard by Marriott. De documnetaire gaat over de reis die hij samen met documentairemaker Jonathan de Jong maakte. Zij bezochten 11 landen over 4 continenten om te onderzoeken hoe men wereldwijd omgaat met dementie en vooral hoe we samen kunnen werken aan een hoopvolle toekomst voor mensen met de ziekte.

Najaar 2024: Vervolg traject Veder Methode: Het voorstel om na de implementatie in mei & juni 2023, in samenwerking met Theater Veder en locale ketenpartners, een “train the trainer” traject op te starten. Er moet via Theater Veder in Nederland gezocht worden naar financiëring, anders wordt het voor Fundashon Alzheimer Bonaire dit jaar niet haalbaar.

 

NOVEMBER:

 

Zondag 10 november:

Op 10 november dit jaar weer zal Fundashon Alzheimer Bonaire samen met de Stichting Mantelzorg Bonaire en het Openbaar Lichaam Bonaire, viering van de Mantelzorgdag organiseren voor alle mantelzorgers maar ook heel speciaal voor de doelgroep van FAB.

 

DECEMBER:

 

Ter afsluiting van de activiteiten van het jaar en ook als dank aan de vrijwilligers die de bestuursverantwoordlijkheid dragen van FAB, organiseert het bestuur voor de bestuursleden een Kerstdiner, waarvan plaats en tijd later gezamelijk bepaald zullen worden.