Wat moet ik regelen?

Door dementie wordt iemand steeds afhankelijker van zijn omgeving en (professionele) zorg. Zelf beslissingen nemen gaat steeds minder goed. Daarom is het belangrijk om op tijd na te denken over de toekomst. Wie mag de financiën regelen en beslissingen maken over de zorg? En welke ondersteuning moet geregeld worden? Wij helpen u hierbij graag op weg.
 

Opname in een verpleeghuis regelen

Bij dementie komt er vaak een moment dat thuiswonen niet meer gaat. Zeker als u of uw naaste met dementie 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig heeft. Opname is een verpleeghuis is dan een goede oplossing, maar ook een lastige beslissing. Het regelen van opname in een verpleeghuis heeft bovendien veel voeten in aarde. Start daarom op tijd met het inwinnen van informatie over aanvraagprocedures, voorwaarden en wachtlijsten van verpleeghuizen.

Lees meer over opname in een verpleeghuis

Bestel de gratis brochure "Als thuis wonen niet meer gaat"

Autorijden en dementie

Mensen met dementie mogen in principe niet meer autorijden. Alleen bij de diagnose zeer lichte of lichte dementie mag dit nog wel. Hiervoor is wel goedkeuring van het CBR nodig.

Lees meer over autorijden met dementie (dementie.nl)
 

Wensen vastleggen en vertegenwoordiging

Mensen met de ziekte van Alzheimer of dementie kunnen op een gegeven moment de gevolgen van hun handelen niet goed meer overzien. Het is daarom belangrijk om op tijd uw wensen of die van uw naaste met dementie te bespreken en vast te leggen. Bijvoorbeeld wie als vertegenwoordiger optreedt bij wilsonbekwaamheid. Of wat er met het nalatenschap moet gebeuren. Zo worden de belangen van de persoon met dementie zo goed mogelijk behartigd.

Lees meer over vertegenwoordiging

Vraag de brochure "Rechtsbescherming bij dementie" aan

 

Aanvragen van ondersteuning vanuit de overheid

Heeft u of uw naaste met dementie ondersteuning of intensieve zorg nodig? Zolang mensen met dementie nog thuiswonen, maken ze mogelijk aanspraak op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. Is de dementie in een gevorderd stadium en is er meer intensieve zorg nodig? Dan geldt de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning

Lees meer over de Wet langdurige zorg

 

Beslissingen rond het levenseinde

Wel of niet gereanimeerd worden? Stoppen met behandeling of toch nog doorgaan? Dit soort vragen rondom de laatste fase van dementie zijn lastig. Zeker als u of uw naaste met dementie hier zelf geen beslissingen meer over kan nemen. Praat daarom in een vroeg stadium over dit onderwerp met elkaar, de huisarts en andere hulpverleners. Zij kunnen hulp bieden bij het nemen van deze ingrijpende beslissingen.

Lees meer over beslissingen rond het levenseinde (dementie.nl)